Jan Schutte, Nancy Ballast en Natasja Hemink vormen samen het bestuur van Stichting Ring 14 Nederland.

In december 2008 werd bij Luuk, de zoon van Jan en Nancy het Ring 14 syndroom gediagnosticeerd. Als ouders werden zij door de onbekendheid van Ring 14 in het diepe gegooid en duurde het lang voordat zij en de artsen over de juiste informatie te beschikten om de behandeling van Luuk de optimaliseren. Met de site hopen we als stichting onder meer bij te dragen aan een snelle informatievoorziening voor ouders en medici. Daarnaast bundelen we internationaal onze krachten om deze informatie wereldwijd te delen en hopen we meer data te kunnen vinden om breder onderzoek te kunnen doen. Om onder meer dit onderzoek te bekostigen worden er activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor stichting Ring 14.